Mecz Polska - Reszta Świata (Match Poland - Rest of World)

Edycja 15 - Long      Score   S-B Ry Ru Go Fr Sm Ma Sj Ph go Ty na Po Da Gl


------------------------------------------------------------------------------------
1  Rybka 1.0 Beta    13.0/14  54.50 XX .. .. .. .. =1 .. .. 11 =1 11 11 11 11
2  Ruffian 1.0.1    12.5/14  53.25 .. XX .. .. .. 11 .. .. 11 10 =1 11 11 11
3  Gothmog 1.0 beta 10 11.0/14  46.00 .. .. XX .. .. 1= .. .. == =1 11 10 11 11
4  Fruit 2.1      11.0/14  45.75 .. .. .. XX .. =1 .. .. 10 11 10 11 11 =1
5  SmarThink 0.17a    8.0/14  34.50 .. .. .. .. XX 01 .. .. =1 =1 0= 11 00 =1
6  Matacz 1.4      6.5/14  50.50 =0 00 0= =0 10 XX 11 11 .. .. .. .. .. ..
7  Sjeng 12.13      6.5/14  25.00 .. .. .. .. .. 00 XX .. 10 01 01 == 01 1=
8  Phalanx XXII     6.0/14  23.00 .. .. .. .. .. 00 .. XX 0= 10 1= =0 11 0=
9  gosu 0.16       5.0/14  41.50 00 00 == 01 =0 .. 01 1= XX .. .. .. .. ..
10 Tytan 9.32      4.5/14  41.00 =0 01 =0 00 =0 .. 10 01 .. XX .. .. .. ..
11 nanoSzachy 3.8    4.5/14  38.75 00 =0 00 01 1= .. 10 0= .. .. XX .. .. ..
12 Porucznik 11     3.5/14  26.50 00 00 01 00 00 .. == =1 .. .. .. XX .. ..
13 Darmenios 0.4     3.0/14  22.50 00 00 00 00 11 .. 10 00 .. .. .. .. XX ..
14 Glass 1.6       3.0/14  21.75 00 00 00 =0 =0 .. 0= 1= .. .. .. .. .. XX
------------------------------------------------------------------------------------
  Polska        30.0/98
  Reszta Świata    68.0/98

 Edycja 15 - Active    Score   S-B Ry Ru Fr Sm na Sj Go Da Ph Ma go Gl Ty Po
------------------------------------------------------------------------------------
1  Rybka 1.0 Beta    12.0/14  53.50 XX .. .. .. 1= .. .. 1= .. 11 1= 11 11 1=
2  Ruffian 1.0.1    11.5/14  54.50 .. XX .. .. 11 .. .. 11 .. == =1 =1 11 =1
3  Fruit 2.1      11.5/14  50.25 .. .. XX .. == .. .. 11 .. 1= 11 11 10 11
4  SmarThink 0.17a    9.0/14  36.25 .. .. .. XX =0 .. .. 01 .. =1 10 1= =1 11
5  nanoSzachy 3.8    8.5/14  70.75 0= 00 == =1 XX =1 11 .. 11 .. .. .. .. ..
6  Sjeng 12.13      8.5/14  32.75 .. .. .. .. =0 XX .. 00 .. 11 11 10 =1 1=
7  Gothmog 1.0 beta 10  7.5/14  27.25 .. .. .. .. 00 .. XX =0 .. 10 11 1= 01 =1
8  Darmenios 0.4     6.0/14  49.25 0= 00 00 10 .. 11 =1 XX 01 .. .. .. .. ..
9  Phalanx XXII     6.0/14  22.50 .. .. .. .. 00 .. .. 10 XX =0 =0 10 11 10
10 Matacz 1.4      4.5/14  38.25 00 == 0= =0 .. 00 01 .. =1 XX .. .. .. ..
11 gosu 0.16       3.5/14  29.75 0= =0 00 01 .. 00 00 .. =1 .. XX .. .. ..
12 Glass 1.6       3.5/14  28.50 00 =0 00 0= .. 01 0= .. 01 .. .. XX .. ..
13 Tytan 9.32      3.0/14  27.75 00 00 01 =0 .. =0 10 .. 00 .. .. .. XX ..
14 Porucznik 11     3.0/14  25.75 0= =0 00 00 .. 0= =0 .. 01 .. .. .. .. XX
------------------------------------------------------------------------------------
  Polska        32.0/98
  Reszta Świata    66.0/98

Edycja 15 - Blitz     Score   S-B Ry Fr Ru na Sm go Gl Ma Go Ph Da Po Ty Sj
------------------------------------------------------------------------------------
1  Rybka 1.0 Beta    13.0/14  73.50 XX .. .. 11 .. 01 11 11 .. .. 11 11 11 ..
2  Fruit 2.1      12.0/14  66.50 .. XX .. 1= .. =0 11 11 .. .. 11 11 11 ..
3  Ruffian 1.0.1    11.5/14  64.25 .. .. XX 01 .. =1 =1 11 .. .. 11 11 1= ..
4  nanoSzachy 3.8    7.5/14  47.50 00 0= 10 XX 01 .. .. .. 01 11 .. .. .. 11
5  SmarThink 0.17a    7.5/14  41.50 .. .. .. 10 XX 11 01 00 .. .. 0= 01 11 ..
6  gosu 0.16       6.5/14  51.00 10 =1 =0 .. 00 XX .. .. 1= 00 .. .. .. 11
7  Glass 1.6       6.5/14  37.00 00 00 =0 .. 10 .. XX .. 1= 11 .. .. .. 1=
8  Matacz 1.4      6.0/14  33.25 00 00 00 .. 11 .. .. XX =0 11 .. .. .. 1=
9  Gothmog 1.0 beta 10  5.5/14  31.50 .. .. .. 10 .. 0= 0= =1 XX .. 0= 0= 10 ..
10 Phalanx XXII     5.5/14  27.50 .. .. .. 00 .. 11 00 00 .. XX 01 =0 11 ..
11 Darmenios 0.4     5.0/14  28.00 00 00 00 .. 1= .. .. .. 1= 10 XX .. .. 10
12 Porucznik 11     5.0/14  27.00 00 00 00 .. 10 .. .. .. 1= =1 .. XX .. 10
13 Tytan 9.32      3.5/14  17.25 00 00 0= .. 00 .. .. .. 01 00 .. .. XX 11
14 Sjeng 12.13      3.0/14  16.25 .. .. .. 00 .. 00 0= 0= .. .. 01 01 00 XX
------------------------------------------------------------------------------------
  Polska        40.0/98
  Reszta Świata    58.0/98
Pobierz gry
(Download games)

Edycja 13 - Long      Score   S-B Ry Fr Sm Ru Ph go na Go Sj Ma Ty Gl Po Bu
------------------------------------------------------------------------------------
1  Rybka 1.0 Beta    13.5/14  53.25 XX .. .. .. .. 11 11 .. .. 11 11 11 11 1=
2  Fruit 2.1      13.5/14  51.75 .. XX .. .. .. 11 11 .. .. 1= 11 11 11 11
3  SmarThink 0.17a   12.0/14  44.25 .. .. XX .. .. 01 1= .. .. 11 11 11 1= 11
4  Ruffian 1.0.1    11.0/14  41.50 .. .. .. XX .. =1 =1 .. .. == =1 11 11 =1
5  Phalanx XXII     10.0/14  35.25 .. .. .. .. XX == == .. .. 10 1= 11 1= 11
6  gosu 0.16       5.5/14  44.00 00 00 10 =0 == XX .. 1= 1= .. .. .. .. ..
7  nanoSzachy 3.8    5.5/14  40.75 00 00 0= =0 == .. XX 1= 11 .. .. .. .. ..
8  Gothmog 1.0 beta 10  5.5/14  17.75 .. .. .. .. .. 0= 0= XX .. 10 0= 00 10 11
9  Sjeng 12.13      5.5/14  17.75 .. .. .. .. .. 0= 00 .. XX 10 == =0 10 1=
10 Matacz 1.4      4.5/14  38.75 00 0= 00 == 01 .. .. 01 01 XX .. .. .. ..
11 Tytan 9.32      3.5/14  24.25 00 00 00 =0 0= .. .. 1= == .. XX .. .. ..
12 Glass 1.5       3.5/14  19.25 00 00 00 00 00 .. .. 11 =1 .. .. XX .. ..
13 Porucznik 11     3.0/14  22.00 00 00 0= 00 0= .. .. 01 01 .. .. .. XX ..
14 Butcher 1.60 n1    1.5/14  15.00 0= 00 00 =0 00 .. .. 00 0= .. .. .. .. XX
------------------------------------------------------------------------------------
  Polska        27.0/98
  Reszta Świata    71.0/98

 Edycja 13 - Active    Score   S-B Ry Fr Sm Ru Sj Go Ma Ph go Po na Ty Gl Bu
------------------------------------------------------------------------------------
1  Rybka 1.0 Beta    13.0/14  54.25 XX .. .. .. .. .. 11 .. 11 =1 11 11 =1 11
2  Fruit 2.1      12.5/14  51.00 .. XX .. .. .. .. 11 .. =1 11 01 11 11 11
3  SmarThink 0.17a   11.0/14  44.50 .. .. XX .. .. .. 1= .. 10 1= 11 =1 11 =1
4  Ruffian 1.0.1    11.0/14  42.25 .. .. .. XX .. .. 10 .. =1 10 1= 11 11 11
5  Sjeng 12.13      8.0/14  29.50 .. .. .. .. XX .. =0 .. == 10 1= =0 1= 11
6  Gothmog 1.0 beta 10  7.5/14  27.50 .. .. .. .. .. XX 00 .. 01 1= 0= =1 1= =1
7  Matacz 1.4      6.0/14  49.50 00 00 0= 01 =1 11 XX 10 .. .. .. .. .. ..
8  Phalanx XXII     6.0/14  24.50 .. .. .. .. .. .. 01 XX == 0= 01 0= 01 10
9  gosu 0.16       5.0/14  44.25 00 =0 01 =0 == 10 .. == XX .. .. .. .. ..
10 Porucznik 11     5.0/14  43.75 =0 00 0= 01 01 0= .. 1= .. XX .. .. .. ..
11 nanoSzachy 3.8    4.5/14  39.25 00 10 00 0= 0= 1= .. 10 .. .. XX .. .. ..
12 Tytan 9.32      4.0/14  30.25 00 00 =0 00 =1 =0 .. 1= .. .. .. XX .. ..
13 Glass 1.5       2.5/14  20.25 =0 00 00 00 0= 0= .. 10 .. .. .. .. XX ..
14 Butcher 1.60 n1    2.0/14  15.25 00 00 =0 00 00 =0 .. 01 .. .. .. .. .. XX
------------------------------------------------------------------------------------
  Polska        29.0/98
  Reszta Świata    69.0/98

Edycja 13 - Blitz     Score   S-B Ru Ry Fr Sm Ph Go na go Po Sj Ma Gl Ty Bu
------------------------------------------------------------------------------------
1  Ruffian 1.0.1    13.0/14  57.75 XX .. .. .. .. .. =1 11 11 .. 11 11 =1 11
2  Rybka 1.0 Beta    13.0/14  57.00 .. XX .. .. .. .. 1= 1= 11 .. 11 11 11 11
3  Fruit 2.1      12.0/14  52.00 .. .. XX .. .. .. == 11 =1 .. 11 1= 11 11
4  SmarThink 0.17a    8.5/14  34.50 .. .. .. XX .. .. 11 01 00 .. =1 0= =1 11
5  Phalanx XXII     7.5/14  27.50 .. .. .. .. XX .. 00 01 01 .. =0 11 10 11
6  Gothmog 1.0 beta 10  7.0/14  26.00 .. .. .. .. .. XX 01 =0 10 .. =0 10 10 11
7  nanoSzachy 3.8    6.0/14  52.50 =0 0= == 00 11 10 XX .. .. 10 .. .. .. ..
8  gosu 0.16       6.0/14  44.00 00 0= 00 10 10 =1 .. XX .. 11 .. .. .. ..
9  Porucznik 11     5.5/14  43.00 00 00 =0 11 10 01 .. .. XX == .. .. .. ..
10 Sjeng 12.13      5.5/14  18.50 .. .. .. .. .. .. 01 00 == XX =0 =0 0= 11
11 Matacz 1.4      5.0/14  34.25 00 00 00 =0 =1 =1 .. .. .. =1 XX .. .. ..
12 Glass 1.5       4.5/14  34.00 00 00 0= 1= 00 01 .. .. .. =1 .. XX .. ..
13 Tytan 9.32      4.5/14  33.50 =0 00 00 =0 01 01 .. .. .. 1= .. .. XX ..
14 Butcher 1.60 n1    0.0/14   0.00 00 00 00 00 00 00 .. .. .. 00 .. .. .. XX
------------------------------------------------------------------------------------
  Polska        31.5/98
  Reszta Świata    66.5/98
Pobierz gry
(Download games)

Edycja 11 - Long      Score   S-B Fr Ry Sm Ru Go go Sj Ty na Ph Bu Ma Po Gl
------------------------------------------------------------------------------------
1  Fruit 2.1      13.0/14  60.50 XX .. .. .. .. 11 .. 1= 11 .. 11 11 11 1=
2  Rybka 1.0 Beta    13.0/14  60.25 .. XX .. .. .. 1= .. 11 11 .. 11 11 11 1=
3  SmarThink 0.17a   10.0/14  45.25 .. .. XX .. .. 10 .. 01 11 .. 1= 10 11 1=
4  Ruffian 1.0.1     9.5/14  42.75 .. .. .. XX .. == .. 1= 1= .. 0= 1= 11 =1
5  Gothmog 1.0 beta 10  8.5/14  36.00 .. .. .. .. XX =0 .. 10 =0 .. 11 1= =1 =1
6  gosu 0.16       6.5/14  52.00 00 0= 01 == =1 XX 0= .. .. 11 .. .. .. ..
7  Sjeng 12.13      6.5/14  29.25 .. .. .. .. .. 1= XX 10 00 .. =0 1= 00 11
8  Tytan 9.32      6.0/14  46.25 0= 00 10 0= 01 .. 01 XX .. 11 .. .. .. ..
9  nanoSzachy 3.8    5.5/14  38.00 00 00 00 0= =1 .. 11 .. XX 1= .. .. .. ..
10 Phalanx XXII     5.0/14  18.75 .. .. .. .. .. 00 .. 00 0= XX 10 10 10 1=
11 Butcher 1.60 n1    4.5/14  34.00 00 00 0= 1= 00 .. =1 .. .. 01 XX .. .. ..
12 Matacz 1.4      3.5/14  27.25 00 00 01 0= 0= .. 0= .. .. 01 .. XX .. ..
13 Porucznik 11     3.5/14  22.25 00 00 00 00 =0 .. 11 .. .. 01 .. .. XX ..
14 Glass 1.3       3.0/14  29.50 0= 0= 0= =0 =0 .. 00 .. .. 0= .. .. .. XX
------------------------------------------------------------------------------------
  Polska        32.5/98
  Reszta Świata    65.5/98

Edycja 11 - Active     Score   S-B Ry Fr Go Ru Sj go Sm Ma na Ph Ty Gl Po Bu
------------------------------------------------------------------------------------
1  Rybka 1.0 Beta    12.5/14  55.50 XX .. .. .. .. =1 .. =1 11 .. 1= 11 11 11
2  Fruit 2.1      10.5/14  45.00 .. XX .. .. .. 1= .. 01 01 .. 1= 11 1= 11
3  Gothmog 1.0 beta 10 10.0/14  41.25 .. .. XX .. .. =0 .. 01 11 .. 11 == 11 =1
4  Ruffian 1.0.1    10.0/14  37.00 .. .. .. XX .. =0 .. 00 11 .. 1= 11 11 11
5  Sjeng 12.13      9.0/14  33.50 .. .. .. .. XX =0 .. =1 00 .. 1= 1= 11 11
6  gosu 0.16       8.0/14  72.50 =0 0= =1 =1 =1 XX 1= .. .. 10 .. .. .. ..
7  SmarThink 0.17a    8.0/14  32.00 .. .. .. .. .. 0= XX 10 01 .. 10 =1 10 11
8  Matacz 1.4      7.0/14  64.75 =0 10 10 11 =0 .. 01 XX .. 01 .. .. .. ..
9  nanoSzachy 3.8    6.0/14  47.50 00 10 00 00 11 .. 10 .. XX 11 .. .. .. ..
10 Phalanx XXII     5.5/14  23.50 .. .. .. .. .. 01 .. 10 00 XX 01 00 1= 10
11 Tytan 9.32      4.0/14  34.50 0= 0= 00 0= 0= .. 01 .. .. 10 XX .. .. ..
12 Glass 1.3       4.0/14  29.50 00 00 == 00 0= .. =0 .. .. 11 .. XX .. ..
13 Porucznik 11     2.0/14  16.00 00 0= 00 00 00 .. 01 .. .. 0= .. .. XX ..
14 Butcher 1.60 n1    1.5/14  10.50 00 00 =0 00 00 .. 00 .. .. 01 .. .. .. XX
------------------------------------------------------------------------------------
  Polska        32.5/98
  Reszta Świata    65.5/98

Edycja 11 - Blitz     Score   S-B Ry Sm Fr go Sj Go Ru Po Ty na Ma Ph Bu Gl
------------------------------------------------------------------------------------
1  Rybka 1.0 Beta    13.0/14  61.00 XX .. .. 11 .. .. .. 01 11 11 11 .. 11 11
2  Fruit 2.1      11.5/14  49.25 .. XX .. 0= .. .. .. 11 01 11 11 .. 11 11
3  SmarThink 0.17a   10.5/14  46.00 .. .. XX 01 .. .. .. 01 11 1= 10 .. 11 11
4  gosu 0.16       8.5/14  69.75 00 1= 10 XX 10 10 11 .. .. .. .. 11 .. ..
5  Sjeng 12.13      8.5/14  41.50 .. .. .. 01 XX .. .. =1 =1 =1 =1 .. 00 =1
6  Gothmog 1.0 beta 10  8.5/14  35.50 .. .. .. 01 .. XX .. =0 10 01 10 .. 11 11
7  Ruffian 1.0.1     8.5/14  31.50 .. .. .. 00 .. .. XX 0= 1= 10 1= .. 11 11
8  Porucznik 11     6.0/14  55.25 10 00 10 .. =0 =1 1= XX .. .. .. =0 .. ..
9  nanoSzachy 3.8    5.0/14  36.50 00 10 00 .. =0 01 0= .. XX .. .. 11 .. ..
10 Matacz 1.4      5.0/14  34.50 00 00 0= .. =0 10 01 .. .. XX .. 11 .. ..
11 Tytan 9.32      4.0/14  31.50 00 00 01 .. =0 01 0= .. .. .. XX 01 .. ..
12 Phalanx XXII     4.0/14  17.00 .. .. .. 00 .. .. .. =1 00 00 10 XX 10 0=
13 Butcher 1.60 n1    3.0/14  21.00 00 00 00 .. 11 00 00 .. .. .. .. 01 XX ..
14 Glass 1.3       2.0/14  10.25 00 00 00 .. =0 00 00 .. .. .. .. 1= .. XX
------------------------------------------------------------------------------------
  Polska        33.5/98
  Reszta Świata    64.5/98
Pobierz gry
(Download games)

Edycja 9 - Main      Score   S-B Ry Ru Fr Go Sj Sm Ph Po pi go Bu Ty Ma Ne
------------------------------------------------------------------------------------
1  Rybka 1.0 Beta    13.5/14  54.00 XX .. .. .. .. .. .. 11 11 11 1= 11 11 11
2  Ruffian v. 1.0.1   13.0/14  52.50 .. XX .. .. .. .. .. 11 11 11 11 10 11 11
3  Fruit 2.1      13.0/14  51.50 .. .. XX .. .. .. .. 11 11 == 11 11 11 11
4  Gothmog 1.0 beta 10  9.0/14  34.00 .. .. .. XX .. .. .. == 01 01 01 11 1= 1=
5  Sjeng 12.13      8.0/14  29.00 .. .. .. .. XX .. .. =0 =0 10 1= 11 == =1
6  SmarThink v0.17a   7.0/14  26.00 .. .. .. .. .. XX .. 00 01 =1 10 =0 11 01
7  Phalanx XXII     6.5/14  23.00 .. .. .. .. .. .. XX 10 00 01 01 10 =0 11
8  Porucznik 9      5.5/14  41.50 00 00 00 == =1 11 01 XX .. .. .. .. .. ..
9  pikoSzachy 3.1    5.5/14  41.00 00 00 00 10 =1 10 11 .. XX .. .. .. .. ..
10 gosu 0.16       4.5/14  40.00 00 00 == 10 01 =0 10 .. .. XX .. .. .. ..
11 Butcher 1.58     4.0/14  33.25 0= 00 00 10 0= 01 10 .. .. .. XX .. .. ..
12 Tytan 9.32      3.5/14  30.00 00 01 00 00 00 =1 01 .. .. .. .. XX .. ..
13 Matacz 1.4      3.0/14  22.25 00 00 00 0= == 00 =1 .. .. .. .. .. XX ..
14 Nesik 0.7.0      2.0/14  15.50 00 00 00 0= =0 10 00 .. .. .. .. .. .. XX
------------------------------------------------------------------------------------
  Polska        28.0/98
  Reszta Świata    70.0/98

Edycja 9 - Blitz      Score   S-B Fr Ry Go Ru Sm Ph Ma go Po Sj Ne Ty pi Bu
------------------------------------------------------------------------------------
1  Fruit 2.1      13.0/14  52.75 XX .. .. .. .. .. 11 11 11 .. =1 1= 11 11
2  Rybka 1.0 Beta    13.0/14  51.50 .. XX .. .. .. .. 11 =1 11 .. 11 11 =1 11
3  Gothmog 1.0 beta 10 11.5/14  44.50 .. .. XX .. .. .. 01 11 11 .. 10 =1 11 11
4  Ruffian v. 1.0.1   11.5/14  41.75 .. .. .. XX .. .. 1= 0= =1 .. 11 11 11 11
5  SmarThink v0.17a   9.0/14  29.50 .. .. .. .. XX .. 00 01 =0 .. 11 11 1= 11
6  Phalanx XXII     8.0/14  24.50 .. .. .. .. .. XX 00 0= 0= .. 10 11 11 11
7  Matacz 1.4      6.5/14  55.25 00 00 10 0= 11 11 XX .. .. 01 .. .. .. ..
8  gosu 0.16       6.0/14  50.75 00 =0 00 1= 10 1= .. XX .. =1 .. .. .. ..
9  Porucznik 9      4.0/14  33.25 00 00 00 =0 =1 1= .. .. XX =0 .. .. .. ..
10 Sjeng 12.13      4.0/14  19.00 .. .. .. .. .. .. 10 =0 =1 XX 10 00 00 00
11 Nesik 0.7.0      3.5/14  30.00 =0 00 01 00 00 01 .. .. .. 01 XX .. .. ..
12 Tytan 9.32      3.0/14  20.25 0= 00 =0 00 00 00 .. .. .. 11 .. XX .. ..
13 pikoSzachy 3.1    3.0/14  19.00 00 =0 00 00 0= 00 .. .. .. 11 .. .. XX ..
14 Butcher 1.58     2.0/14   8.00 00 00 00 00 00 00 .. .. .. 11 .. .. .. XX
------------------------------------------------------------------------------------
  Polska        28.0/98
  Reszta Świata    70.0/98
Pobierz gry
(Download games)

Edycja 7 - Main      Score   S-B Ry Fr Go Ru Sm Sj Ma Ph na Bu go Ty Po Be
------------------------------------------------------------------------------------
1  Rybka 1.0 Beta    13.0/14  37.75 XX .. .. .. .. .. 11 .. 1= 11 11 =1 11 11
2  Fruit 2.1      13.0/14  34.00 .. XX .. .. .. .. 01 .. 11 11 11 11 11 11
3  Gothmog 1.0 beta 10 12.5/14  33.25 .. .. XX .. .. .. 10 .. 11 11 11 11 =1 11
4  Ruffian v. 1.0.1   11.5/14  30.50 .. .. .. XX .. .. 10 .. 11 1= 1= 11 1= 11
5  SmarThink v0.17a   11.0/14  23.75 .. .. .. .. XX .. =0 .. =0 11 11 11 11 11
6  Sjeng 12.13      9.5/14  23.25 .. .. .. .. .. XX 01 .. 01 01 == 11 1= 11
7  Matacz 1.4      7.0/14  73.50 00 10 01 01 =1 10 XX =1 .. .. .. .. .. ..
8  Phalanx XXII     7.0/14  13.75 .. .. .. .. .. .. =0 XX 0= =0 == 0= 11 11
9  nanoSzachy 3.4    4.5/14  43.00 0= 00 00 00 =1 10 .. 1= XX .. .. .. .. ..
10 Butcher 1.58     3.0/14  25.75 00 00 00 0= 00 10 .. =1 .. XX .. .. .. ..
11 gosu 0.16       2.5/14  22.25 00 00 00 0= 00 == .. == .. .. XX .. .. ..
12 Tytan 9.32      2.0/14  17.00 =0 00 00 00 00 00 .. 1= .. .. .. XX .. ..
13 Porucznik 4      1.5/14  16.75 00 00 =0 0= 00 0= .. 00 .. .. .. .. XX ..
14 Bearded 6.29     0.0/14   0.00 00 00 00 00 00 00 .. 00 .. .. .. .. .. XX
------------------------------------------------------------------------------------
  Polska        20.5/98
  Reszta Świata    77.5/98

Edycja 7 - Blitz      Score   S-B Ry Fr Ru Go Ma go Ph Sm Ty na Po Bu Sj Be
------------------------------------------------------------------------------------
1  Rybka 1.0 Beta    14.0/14  69.00 XX .. .. .. 11 11 .. .. 11 11 11 11 .. 11
2  Fruit 2.1      12.5/14  58.50 .. XX .. .. 01 1= .. .. 11 11 11 11 .. 11
3  Ruffian v. 1.0.1   10.5/14  45.75 .. .. XX .. 00 10 .. .. =1 11 11 11 .. 11
4  Gothmog 1.0 beta 10  9.5/14  48.00 .. .. .. XX =1 11 .. .. 1= =0 10 01 .. 11
5  Matacz 1.4      7.0/14  56.25 00 10 11 =0 XX .. 00 11 .. .. .. .. =1 ..
6  gosu 0.16       7.0/14  48.75 00 0= 01 00 .. XX 11 11 .. .. .. .. 1= ..
7  Phalanx XXII     7.0/14  34.50 .. .. .. .. 11 00 XX .. =0 10 1= 10 .. 10
8  SmarThink v0.17a   6.0/14  24.50 .. .. .. .. 00 00 .. XX 01 =1 =0 11 .. 01
9  Tytan 9.32      4.5/14  30.50 00 00 =0 0= .. .. =1 10 XX .. .. .. 10 ..
10 nanoSzachy 3.4    4.5/14  30.25 00 00 00 =1 .. .. 01 =0 .. XX .. .. 1= ..
11 Porucznik 4      4.5/14  28.00 00 00 00 01 .. .. 0= =1 .. .. XX .. =1 ..
12 Butcher 1.58     4.0/14  24.50 00 00 00 10 .. .. 01 00 .. .. .. XX 11 ..
13 Sjeng 12.13      4.0/14  19.00 .. .. .. .. =0 0= .. .. 01 0= =0 00 XX ==
14 Bearded 6.29     3.0/14  17.00 00 00 00 00 .. .. 01 10 .. .. .. .. == XX
------------------------------------------------------------------------------------
  Polska        34.5/98
  Reszta Świata    63.5/98
Pobierz gry
(Download games)

Edycja 5 - Main      Score   S-B Ry Fr Ru Go Sm Sj Ph go Bu Ma na Ty Ma Ne
------------------------------------------------------------------------------------
1  Rybka 1.0 Beta    14.0/14  33.00 XX .. .. .. .. .. .. 11 11 11 11 11 11 11
2  Fruit 2.1      14.0/14  33.00 .. XX .. .. .. .. .. 11 11 11 11 11 11 11
3  Ruffian 1.0.1    12.5/14  29.25 .. .. XX .. .. .. .. 11 11 11 01 1= 11 11
4  Gothmog 1.0 beta 10 12.0/14  26.50 .. .. .. XX .. .. .. 10 1= 11 11 =1 11 11
5  SmarThink 0.17a   11.5/14  24.25 .. .. .. .. XX .. .. 01 =0 11 11 11 11 11
6  Sjeng 12.13      9.0/14  18.50 .. .. .. .. .. XX .. 01 1= 0= 0= 11 1= 11
7  Phalanx XXII     8.5/14  16.75 .. .. .. .. .. .. XX 1= 01 00 11 0= 11 1=
8  gosu 0.16       3.5/14  36.75 00 00 00 01 10 10 0= XX .. .. .. .. .. ..
9  Butcher 1.58     3.5/14  36.25 00 00 00 0= =1 0= 10 .. XX .. .. .. .. ..
10 Matacz 1.3      3.5/14  30.50 00 00 00 00 00 1= 11 .. .. XX .. .. .. ..
11 nanoSzachy 3.1    2.5/14  26.00 00 00 10 00 00 1= 00 .. .. .. XX .. .. ..
12 Tytan 9.32      2.5/14  25.00 00 00 0= =0 00 00 1= .. .. .. .. XX .. ..
13 Matant 5.05      0.5/14   4.50 00 00 00 00 00 0= 00 .. .. .. .. .. XX ..
14 Nesik 0.7.0      0.5/14   4.25 00 00 00 00 00 00 0= .. .. .. .. .. .. XX
------------------------------------------------------------------------------------
  Polska        16.5/98
  Reszta Świata    81.5/98

Edycja 5 - Blitz      Score   S-B Ry Fr Ru Sm Go Ph Sj go Ma Bu na Ty Ma Ne
------------------------------------------------------------------------------------
1  Rybka 1.0 Beta    14.0/14  38.00 XX .. .. .. .. .. .. 11 11 11 11 11 11 11
2  Fruit 2.1      14.0/14  38.00 .. XX .. .. .. .. .. 11 11 11 11 11 11 11
3  Ruffian 1.0.1    13.0/14  34.50 .. .. XX .. .. .. .. 1= 11 11 11 1= 11 11
4  SmarThink 0.17a   12.0/14  32.00 .. .. .. XX .. .. .. 01 11 11 11 11 01 11
5  Gothmog 1.0 beta 10 11.0/14  29.25 .. .. .. .. XX .. .. =1 10 11 11 10 11 1=
6  Phalanx XXII     10.0/14  23.50 .. .. .. .. .. XX .. 0= =1 01 == 11 11 11
7  Sjeng 12.13      5.0/14  10.75 .. .. .. .. .. .. XX 01 00 00 00 01 1= =1
8  gosu 0.16       4.5/14  44.00 00 00 0= 10 =0 1= 10 XX .. .. .. .. .. ..
9  Matacz 1.3      3.5/14  26.00 00 00 00 00 01 =0 11 .. XX .. .. .. .. ..
10 Butcher 1.58     3.0/14  20.00 00 00 00 00 00 10 11 .. .. XX .. .. .. ..
11 nanoSzachy 3.1    3.0/14  20.00 00 00 00 00 00 == 11 .. .. .. XX .. .. ..
12 Tytan 9.32      2.5/14  22.50 00 00 0= 00 01 00 10 .. .. .. .. XX .. ..
13 Matant 5.05      1.5/14  14.50 00 00 00 10 00 00 0= .. .. .. .. .. XX ..
14 Nesik 0.7.0      1.0/14   8.00 00 00 00 00 0= 00 =0 .. .. .. .. .. .. XX
------------------------------------------------------------------------------------
  Polska        19.0/98
  Reszta Świata    79.0/98
Pobierz gry
(Download games)

Edycja 3 - Main      Score   S-B Fr Go Ry Ru Ph Sm Sj go Ma Ty na Ne pi Bu
------------------------------------------------------------------------------------
1  Fruit 2.1      14.0/14  46.00 XX .. .. .. .. .. .. 11 11 11 11 11 11 11
2  Gothmog 1.0 beta 10 12.5/14  39.00 .. XX .. .. .. .. .. 01 11 =1 11 11 11 11
3  Rybka 1.0 Beta    11.5/14  37.75 .. .. XX .. .. .. .. 1= 11 10 =1 1= 11 11
4  Ruffian 1.0.1    11.5/14  34.50 .. .. .. XX .. .. .. =1 =0 11 =1 11 11 11
5  Phalanx XXII     9.5/14  28.25 .. .. .. .. XX .. .. =0 10 11 1= 1= 11 ==
6  SmarThink 0.17a    8.5/14  25.00 .. .. .. .. .. XX .. =0 01 == 1= 1= =1 1=
7  Sjeng 12.13      7.5/14  24.50 .. .. .. .. .. .. XX =1 =0 1= 1= 01 00 =1
8  gosu 0.16       5.5/14  54.75 00 10 0= =0 =1 =1 =0 XX .. .. .. .. .. ..
9  Matacz 1.3      5.0/14  46.50 00 00 00 =1 01 10 =1 .. XX .. .. .. .. ..
10 Tytan 9.32      3.0/14  30.00 00 =0 01 00 00 == 0= .. .. XX .. .. .. ..
11 nanoSzachy 2.9    2.5/14  24.25 00 00 =0 =0 0= 0= 0= .. .. .. XX .. .. ..
12 Nesik 0.7.0      2.5/14  22.25 00 00 0= 00 0= 0= 10 .. .. .. .. XX .. ..
13 pikoSzachy 2.2    2.5/14  19.25 00 00 00 00 00 =0 11 .. .. .. .. .. XX ..
14 Butcher 1.58     2.0/14  17.50 00 00 00 00 == 0= =0 .. .. .. .. .. .. XX
------------------------------------------------------------------------------------
  Polska        23.0/98
  Reszta Świata    75.0/98

Edycja 3 - Blitz      Score   S-B Sj Ry Ru Go Fr Sm go Ma na Ty Ph Bu Ne pi
------------------------------------------------------------------------------------
1  Sjeng 12.13     12.5/14  48.25 XX .. .. .. .. .. =1 11 11 =1 .. =1 11 11
2  Rybka 1.0 Beta    12.5/14  47.00 .. XX .. .. .. .. 10 =1 11 11 .. 11 11 11
3  Ruffian 1.0.1    12.0/14  46.25 .. .. XX .. .. .. 11 1= 10 11 .. 11 =1 11
4  Gothmog 1.0 beta 10 12.0/14  44.50 .. .. .. XX .. .. 01 10 11 11 .. 11 11 11
5  Fruit 2.1      10.0/14  36.25 .. .. .. .. XX .. 10 01 10 1= .. 11 11 1=
6  SmarThink 0.17a    7.5/14  28.75 .. .. .. .. .. XX 11 == 10 00 .. 01 01 =1
7  gosu 0.16       5.5/14  48.75 =0 01 00 10 01 00 XX .. .. .. 11 .. .. ..
8  Matacz 1.3      5.0/14  45.75 00 =0 0= 01 10 == .. XX .. .. 10 .. .. ..
9  nanoSzachy 2.9    5.0/14  37.50 00 00 01 00 01 01 .. .. XX .. 11 .. .. ..
10 Tytan 9.32      5.0/14  34.25 =0 00 00 00 0= 11 .. .. .. XX 11 .. .. ..
11 Phalanx XXII     4.0/14  11.25 .. .. .. .. .. .. 00 01 00 00 XX 0= 10 =1
12 Butcher 1.58     3.0/14  19.75 =0 00 00 00 00 10 .. .. .. .. 1= XX .. ..
13 Nesik 0.7.0      2.5/14  17.50 00 00 =0 00 00 10 .. .. .. .. 01 .. XX ..
14 pikoSzachy 2.2    1.5/14  10.75 00 00 00 00 0= =0 .. .. .. .. =0 .. .. XX
------------------------------------------------------------------------------------
  Polska        28.0/98
  Reszta Świata    70.0/98
Pobierz gry
(Download games)

Edycja 1 - Main      Score   S-B Fr Ry Ru Sm Go Sj Ph go Ty Ma Bu At Be na
------------------------------------------------------------------------------------
1  Fruit 2.1      14.0/14  43.00 XX .. .. .. .. .. .. 11 11 11 11 11 11 11
2  Rybka 1.0 Beta    13.0/14  39.25 .. XX .. .. .. .. .. 11 1= 11 1= 11 11 11
3  Ruffian 1.0.1    13.0/14  37.50 .. .. XX .. .. .. .. =1 11 =1 11 11 11 11
4  SmarThink 0.17a   11.5/14  33.75 .. .. .. XX .. .. .. 11 =1 10 =1 11 1= 11
5  Gothmog 1.0 beta 10 10.0/14  25.50 .. .. .. .. XX .. .. 0= 01 =1 11 10 11 11
6  Sjeng 12.13      8.5/14  16.75 .. .. .. .. .. XX .. 00 0= == 1= 11 1= 11
7  Phalanx XXII     6.5/14  10.00 .. .. .. .. .. .. XX 00 0= 00 10 11 11 10
8  gosu 0.16       6.0/14  51.50 00 00 =0 00 1= 11 11 XX .. .. .. .. .. ..
9  Tytan 8.88      5.0/14  44.75 00 0= 00 =0 10 1= 1= .. XX .. .. .. .. ..
10 Matacz 1.1      5.0/14  44.50 00 00 =0 01 =0 == 11 .. .. XX .. .. .. ..
11 Butcher 1.58     2.5/14  23.00 00 0= 00 =0 00 0= 01 .. .. .. XX .. .. ..
12 Atak 4.99       1.0/14  10.00 00 00 00 00 01 00 00 .. .. .. .. XX .. ..
13 Bearded 6.29     1.0/14  10.00 00 00 00 0= 00 0= 00 .. .. .. .. .. XX ..
14 nanoSzachy 2.6    1.0/14   6.50 00 00 00 00 00 00 01 .. .. .. .. .. .. XX
------------------------------------------------------------------------------------
  Polska        21.5/98
  Reszta Świata    76.5/98

Edycja 1 - Blitz      Score   S-B Ru Go Fr Sj Sm Ry Ph Ty Ma go na Bu At Be
------------------------------------------------------------------------------------
1  Ruffian 1.0.1    13.5/14  34.25 XX .. .. .. .. .. .. 11 11 11 11 =1 11 11
2  Gothmog 1.0 beta 10 11.5/14  25.50 .. XX .. .. .. .. .. 11 1= 01 10 11 11 11
3  Fruit 2.1      11.5/14  24.75 .. .. XX .. .. .. .. =1 10 10 11 11 11 11
4  Sjeng 12.13     11.5/14  24.50 .. .. .. XX .. .. .. 01 0= 11 11 11 11 11
5  SmarThink 0.17a   11.0/14  25.50 .. .. .. .. XX .. .. 10 11 11 10 10 11 11
6  Rybka 1.0 Beta    11.0/14  22.50 .. .. .. .. .. XX .. 01 01 01 11 11 11 11
7  Phalanx XXII     10.5/14  21.25 .. .. .. .. .. .. XX 01 11 01 0= 11 11 11
8  Tytan 8.88      4.5/14  49.75 00 00 =0 10 01 10 10 XX .. .. .. .. .. ..
9  Matacz 1.1      4.0/14  45.50 00 0= 01 1= 00 10 00 .. XX .. .. .. .. ..
10 gosu 0.16       4.0/14  44.50 00 10 01 00 00 10 10 .. .. XX .. .. .. ..
11 nanoSzachy 2.6    3.5/14  38.25 00 01 00 00 01 00 1= .. .. .. XX .. .. ..
12 Butcher 1.58     1.5/14  17.75 =0 00 00 00 01 00 00 .. .. .. .. XX .. ..
13 Atak 4.99       0.0/14   0.00 00 00 00 00 00 00 00 .. .. .. .. .. XX ..
14 Bearded 6.29     0.0/14   0.00 00 00 00 00 00 00 00 .. .. .. .. .. .. XX
------------------------------------------------------------------------------------
  Polska        17.5/98
  Reszta Świata    80.5/98
Pobierz gry
(Download games)